Webbdesign

Moderna webbsidor utvecklade i kraftfulla CMS verktyg (Publiceringsverktyg) med tilltalande och profilerad design.


OJ Form & Kommunikation har många års erfarenhet av webbdesign

Det grafiska uttrycket i webbdesign har förändrats mycket under de senaste åren. Man kan säga att hela branschen mognat. Från att under en lång tid varit ett område där syftet med design av webbsidor kunde lysa med sin frånvaro och där kunderna till de som utvecklade dessa sidor inte hade tillräcklig kunskap till att ställa krav eller vetskap om vad de egentligen skulle använda sin webbsida till. Idag är dock användarna av webbsidor och de företag/organisationer som väljer att utveckla en ny webbplats desto större erfarenhet av internet och webbsidor i allmänhet.

De mesta i dagens samhällsfunktioner har idag webbplatser där det går att få information och med funktioner där man kan utföra sina ärenden. Därför har användarna eller kunden idag kunskap och vet hur de vill ha sin webbsida och vad dom vill ha den till.

Webbdesign har mognat

När kunden har mer vetskap om webben har även webbdesign behövt mogna hitta en balansgång mellan användarvänlighet och ett snyggt och träffsäkert utseende. Företagets/Organisationens grafiska profil skall kännas igen och harmonisera med webbsidan. Design och effekter skall inte ta överhand så länge det inte fyller någon funktion, men det skall gärna sticka ut så länge informationen når fram till användaren och funktionerna förenklar för användarna.

Hitta en balansgång mellan användarvänlighet och ett snyggt  träffsäkert utseende

Vid start av ett webbprojekt

När vi startar ett projekt tillsammans med kunden tar vi ett gemensamt möte gällande kundens önskemål om utseende och funktioner. Vi går gemensamt igenom kundens nuvarande verksamhet och marknad. Vad kunden vill få ut av att utveckla en ny webbplats. Det kan handla om en allmän företagspresentation där företaget presenterar sin verksamhet med dess produkter eller tjänster, men det kan också handla om en kampanjsida endast för en ny produkt som skall lanseras eller en äldre produkt som skall marknadsföras på nytt. Företaget kanske vill kunna förenkla sin egen verksamhet internt och externt med säkerhetsanpassat dokumenthanteringssystem etc.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer eller boka in ett förutsättningslöst möte.

Kontakt

OJ Form & Kommunikation
Gravyrplatsen 13
302 71 Halmstad

Tfn. 0733-40 30 18

E-post: info@oj.se